KUNST & ARKITEKTUR

Arkitektur er måten å organisere vårt fysiske miljø, der hensikten er å tilfredsstille praktiske og åndelige behov.  

Kunst er livets tre (William Blake) 

Stavanger konserthus er egentlig to bygninger. Disse er helt uavhengig av hverandre slik at ikke lyd skal smitte over på hverandre, når det avholdes konserter i henholdsvis orkestersalen som har fått navnet Fartein Valen og flerbrukssalen Zetlitz, oppkalt etter Jens Zetlitz.

Arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen har påvirket utviklingen av norsk trearkitektur det siste tiåret og formet dagens måte vi tenker tre i bygg på. Derfor fikk de Treprisen i 2014, en av de gjeveste arkitekturprisene Norge har å tilby. Vi ble med prisvinnerne på vandring i Trondheim.

Terasseanlegget ved Hirsch-stauen ble opprinnelig anlagt i 1929, som et sentralt kompositorisk element i parkanlegget utarbeidet av professor i landskapsarkitektur, Olav Leif Moen.