Arkitektoniske refleksjoner

16.07.2020
Fotografi: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fotografi: Knut Werner Lindeberg Alsén

Vernissage, Nasjonalmuseet- Arkitektur, Oslo, 2016. 

Hvilke byggeoppgaver preger de siste fem årenes norske arkitekturscene? Er det mulig å peke på kjennetegn for norsk arkitektur i dag? På hvilken måte gjenspeiler arkitekturen hovedverdier og utviklingstrekk i samfunnet for øvrig?

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Et sted å være. 

«Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016» presenterer 25 utvalgte prosjekter fra de siste fem årene tegnet av norske og internasjonale arkitekter i Norge, samt prosjekter i utlandet tegnet av norske arkitekter.

I utstillingen inviteres publikum inn til å reflektere over disse og andre spørsmål, som for eksempel hvordan arkitektur kan bidra til å skape tilhørighet, beskyttelse, og å gi fraflytningstruede byer og tettsteder en ny framtid.

«Et sted å være» var den åttende mønstringen over norsk samtidsarkitektur som museet har vist siden 1978.