KUNST & ARKITEKTUR

Arkitektur er måten å organisere vårt fysiske miljø, der hensikten er å tilfredsstille praktiske og åndelige behov.  

Kunst er livets tre (William Blake) 

- Trestykker har gitt meg muligheten til tidlig å måtte samarbeide med andre faggrupper om utviklingen av et prosjekt. Erfaringen har vært veldig berikende for meg personlig, og spesielt har det vært bra å måtte vurdere en bebyggelse også ut fra andre synsvinkler enn min egen, som student i landskapsarkitektur, Dette forteller Veslemøy Osmundsen...

- Åpning av soloutstillinger likner bryllup, så fint er det. Dette forteller den greske kunstmaleren Afrodite Papadouli i vår podcast. Papadouli er aktuell med sin 11. soloutstilling i Athen i mai. Gjennom visualiseringen av urgamle myter, gir bildene oss en viktig påminnelse om sammenhengen vi som moderne mennesker står, i krysningen mellom det...

Møt den greske samtidskomponisten Anna Stereopoulou i vår podkast. Musikken hun skaper er knyttet til eget liv og sterke opplevelser i møter med dramatisk natur og mennesker fra andre kulturer, oftest i samspill med kunstformer.

På 1990-tallet samlet en gruppe mennesker seg omkring visjonen om en bærekraftig måte å bo og leve på. Utgangspunktet var å bygge egne bolighus i naturmaterialer som var selvforsynt med energi. Prosessen med økolandsbyprosjektet i Hurdal tok lang tid, fra idealisme og halmboliger til eiendomsselskap med prefabrikkerte bygg, og vanlig boligstandard....

Arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen har påvirket utviklingen av norsk trearkitektur det siste tiåret og formet dagens måte vi tenker tre i bygg på. Derfor fikk de Treprisen i 2014, en av de gjeveste arkitekturprisene Norge har å tilby. Vi ble med prisvinnerne på vandring i Trondheim.

Terasseanlegget ved Hirsch-stauen ble opprinnelig anlagt i 1929, som et sentralt kompositorisk element i parkanlegget utarbeidet av professor i landskapsarkitektur, Olav Leif Moen.