ARKITEKTUR

Arkitektur er måten å organisere vårt fysiske miljø, der hensikten er å tilfredsstille praktiske og åndelige behov.