- Berikende å vurdere arkitektur fra andre synsvinkler

03.08.2020

- TreStykker har gitt meg muligheten til tidlig å måtte samarbeide med andre faggrupper om utviklingen av et prosjekt. Erfaringen har vært veldig berikende for meg personlig, og spesielt har det vært bra å måtte vurdere en bebyggelse også ut fra andre synsvinkler enn min egen, som student i landskapsarkitektur, 

Dette forteller Veslemøy Osmundsen Vårlid student ved NMBU.  

Tekst, video og alle fotografier: Knut Werner Lindeberg Alsén

- For meg har de to profesjonene landskap og bygg blitt flettet sammen i utviklingen av én konstruksjon på en fin måte under disse dagene, sier Veslemøy som er markedsføringsansvarlig for TreStykker.

Videofortelling finnes nederst i artikkelen  

Årets konsept til TreStykker er avstand. Av tre gode skisseforslag og mye diskusjon samlet studentgruppen seg om ett av forslagene, omkring det som Veslemøy kaller en jordnær båndbevegelse. 

- Vinnerforslaget kan samle ulike brukergrupper i Vaterlandsparken i Oslo. Studentene bestemte seg for å tilføre Vaterlandsparken en konstruksjon som mange brukergrupper kunne ta del i når det står ferdig - fordi parken benyttes av mange ulike mennesker. Trekonstruksjonen ble så prosjektert i løpet av de to siste dagene av idéworkshopen, og skal bygges ferdig i løpet av august, sier Veslemøy.    

I år samarbeider TreStykker med Bymiljøetaten og bydel Gamle Oslo for å reise årets midlertidige trekonstruksjon. Byggematerialene er sponset av Moelven (trevirke) og Bergknapp (grønne tak). 

Vaterlandsparken er en park langs Akerselva på Vaterland i Oslo, anlagt i 1994 og mye brukt til arrangementer. 

Historisk ligger Vaterlandsparken i det som var forstaden Vaterland til Christiania, anlagt på 1600-tallet og med bebyggelse også før byen ble flyttet i 1624. Her var tett, nokså lav bebyggelse. 

I 1959 eksproprierte Oslo kommune tomtene på gamle Vaterland, og bebyggelsen ble revet.

Ved arkitektkonkurransen for Vaterland i 1982 stilte Oslo kommune krav om at bygninger og akser skulle forholde seg til den vendingen mot Mekka som kreves for midtaksen i enhver moské. Skulpturene med stupere og Radisson Plaza har slik vending. Menigheten som hadde tilsagn om å få bygge fikk økonomiske problemer og tomten ble til blant annet Vaterlandsparken. Parken ble kalt Vaterlunden før navnet Vaterlandsparken ble bestemt. Parken slik den står i dag, ble innviet i 1994. I juni 2006 åpnet miljøvernminister Helen Bjørnøy Jotunheimstien som går fra Vaterlandsparken til Gjendesheim i Jotunheimen.

Parken er mye brukt til daglig og til mange arrangementer, blant annet norgesmesterskap i skating i august 2005, Oslo gatedans, norsk-pakistanske kulturfestivaler, Latinofestival, dans og musikk i forbindelse med lysvandring langs Akerselva om høsten og annet. Parken er en del av Akerselva miljøpark. En fredelig markering mot Verdensbankmøtet i juni 2002 samlet 2000 mennesker, i det som var fryktet å bli et stort slag med politiet.

TreStykker er en uavhengig workshop for arkitekt- og landskapsarkitektstudenter ved de fire arkitektskolene i Norge; Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole; Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Workshopen arrangeres for og av arkitektstudenter og har som hovedmål å gi studentene byggerfaring.  

TreStykker er en uavhengig workshop for arkitekt- og landskapsarkitektstudenter ved de fire arkitektskolene i Norge: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitekthøgskole, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. 

Workshopen arrangeres for og av arkitektstudenter og har som hovedmål å gi studentene byggerfaring.  

TreStykker har vært arrangert elleve ganger tidligere med stor nasjonal og internasjonal interesse. Alle byggverkene har vært tegnet, prosjektert og bygget av studentene. Tidligere har Trestykker realisert utstillingsrom for arkitektur og kunst i Trondheim, et naust i Bjørvika, en lekeplass i Nordnesparken i Bergen, en paviljong på Majorstuen i Oslo og en bypark i Brekstad på Ørlandet. I år er studentene tilbake i Oslo, i en park.

Omlag 30 studenter fra de fire skolene samles en uke i påsken for konseptutvikling og to uker om sommeren for å bygge prosjektet. Ved å følge et prosjekt fra ide til ferdigstilling gir workshopen studenter verdifull erfaring fra prosjektledelse, logistikk og byggeplass. Ansvaret for workshopen rullerer mellom skolene og vi har et aktivt nettverk av kontakter og sponsorer som de samarbeider med. I år er NMBU i ledelsen. 

Det vanskelige valget

Ute i Borggården til Kulturhuset i universitetsbygda Ås dampet sommerens varmeste dag mot harde naturbetongflater fra 60-tallet. Inne stod de nyinnsatte glassdørene vidt gap. Denne dagen ventet bare på at studentene skulle diskuterte seg fram til vinnerforslaget som skal bygget i Vaterlandsparken i Oslo. Ifølge deres egen blogg, var dette muligens den mest fornøyelige starten på arbeidsdagene de hadde hatt i løpet av sommerens idéworkshop. Temaet var individuell frihåndstegning og de hadde kommet fram til et punkt i prosessen der var på tide å konkretisere veien de ønsket at prosjektet skulle ta.

- Strategien var å la alle jobbe ut konkrete ideer og grep, legge dem frem for gjengen og deretter gruppere seg med andre som hadde lignende tanker. Sammen ville man så utvikle et felles forslag, oppsummeres det i bloggen.

Arbeidet denne uken hadde båret frukter. Konseptet «avstand» var på plass, gruppen delte i tre og det hele ble mer håndfast og realistisk. Av de tre forslaget som ble lagt fram seinere på dagen, skulle ett avgjøre veien videre. Resultatene ble tre vidt forskjellige formspråk. Tre vidt forskjellige ideer. Alle utviklet i profesjonsfellesskap, baser på faglig input de hadde fått fra Oslo kommune, lærere ved universitetene og bransjefolk.

Prosessen fram mot en vinner var et svært «close race». Etter grundige presentasjoner måtte det hele fem runder til med stemmegivning før det man samlet seg omkring ett resultat.

- Til slutt klarte vi altså å lande på et valg. Alternativ 1. På mange måter er det nå det begynner - hvordan gjøre ideen til virkelighet?

Konkretisering

Siste del av idéworkshopen ble konkretisering med utvikling av en fysisk modell, digitalisering ved ArchiCAD og utarbeidelse av håndtegninger for konstruksjonsprinsipper. Nå gjenstår en uke med byggeworkshop og utførelsen av prosjektet i månedsskiftet juli- august.  NMBU-student Veslemøy Osmundsen forteller mer detaljert om årets idéworkshop som ble arrangert i Kulturhuset i Ås. Veslemøy er markedsføringsansvarlig for TreStykker 2020. 

Videojournalist: Knut Werner Lindeberg Alsén