VÅR HISTORIE

.

.

.

Lindebergs Almanac 
Magasin om arkitektur, forskning og kultur

Utgiver
I N G R E S S  K. W. L. A.

Ansvarlig redaktør
Knut Werner Lindeberg Alsén

Kontakt oss 
Mobil: 488 93 172

Besøksadresse:
Sagaveien 3
1430 Ås

Lindebergs Almanac
er samlokalisert med andre kreative selskap og gründerbedrifter i Innvasjonshuset i Ås.

LINDEBERGS ALMANAC 
Inspirasjon, undring og refleksjon.
Inspirerende lesepauser

Denne nettsiden er en betautgave av Lindebergs Almanac, et magasin som skal inspirere og bidra til undring og refleksjon. Siden redaksjonen er lokalisert i universitetsbygda Ås i Akershus, er det naturlig at vi øser fra den uendelige kunnskapskilden som instituttene på Campus Ås og bygda forøvrig representerer. I tillegg skal Lindebergs Almanac publisere historier fra andre steder i Norge og utlandet. 

Visjon

Vår visjon er å gi gode leseopplevelser til inspirasjon, undring og refleksjon. 

Almanac 

Navnet Almanac er valgt på grunn av vår fascinasjon av almanakkens spennende tradisjon og historie. Lindeberg er valgt av langt mer opplagte årsaker, kort og godt et familienavn.   

Kompetansenettverk   

Lindebergs Almanac vil også utgi trykksaker på papir, gjerne spesialutgaver, tillegg til levende bilder. Redaksjonen sitter på et bredt faglig kompetansenettverk som kan benyttes til skreddersydde produksjoner i ulike formater, innen tekst, bilder, video, streaming, grafisk design og medieproduksjon i ulike formater (nett, papir, utstillinger og konferanser) som kan benyttes av andre virksomheter som har behov. 

Tips oss

Tips oss om en, eller del din historie. Har du noe på hjertet som du ønsker å formidle via prosa, poesi, fotografi, visuell kunst eller levende bilder - eller et faglig innspill; ta kontakt. Ambisjonen er å utvikle et magasin med ulike stemmer. Hvis du er ung og og har lyst til å prøve deg som om skribent eller fotograf, vil vi svært gjerne komme i kontakt med deg. (se skjema under). 

Annonsere i magasinet 

Ta kontakt hvis du ønsker å annonsere i Lindebergs Almanac (se skjema under). 

Motta vårt nyhetsbrev

Ta kontakt med oss

Siste saker på Lindebergs Almanac  

PODCAST: Det første som skjer når gründere kommer til daglig leder Simen Hesleskaug i Inkubator Ås er at han stiller mange spørsmål. Noe av det viktigste de må svare for, er om de kjenner markedet de skal inn i. Markedet må de lære og forstå, forteller Hesleskaug som sammen med kolleger bistår prosjekter, studenter og oppstartsbedrifter når de skal...

PODCAST: Den verdensberømte professoren George Tchobanoglous er opptatt av fremtiden. Han mener vi i langt større grad må tenke desentralt med vann- og avløpssystemene rundt omkring i kommuner og byer, for på denne måten bedre kunne utnytte og gjenbruke alle ressursene som i dag finnes i avløpsvann, men som ikke utnyttes. Han forteller at i...

PODCAST: President Diane d'Arras er en tungvekter innen verdens vannmiljø, og leder verdens største nettverk for vannprofesjoner. d'Arras mener Norge kan bidra til overvinne noen av de mest kritiske vannproblemene som menneskeheten har stått overfor. Hun har en appell til den norske statsministeren.