OM LINDEBERGS ALMANAC


.

.

.

Lindebergs Almanac 
Magasin om kunst, forskning og kultur

Utgiver
I N G R E S S  K. W. L. A.

Ansvarlig redaktør
Knut Werner Lindeberg Alsén

Kontakt oss 
Mobil: 488 93 172

Besøksadresse:
Moerveien 12
1430 Ås

Lindebergs Almanac
er samlokalisert med andre kreative selskap og gründerbedrifter i Innvasjonshuset i Ås.

LINDEBERGS ALMANAC 
Nettmagasin til inspirasjon, undring og refleksjon

Inspirerende lesepauser

Lindebergs Almanac er et nettbasert kulturmagasin. Ambisjonen er å gi gode opplevelser, gjerne undring og refleksjon. Lindebergs Almanac opptrer etter Vær varsom-plakaten. Redaktør er medlem av Norsk journalistlag.

Almanac 
Navnet Almanac er valgt på grunn av vår fascinasjon av almanakkens spennende tradisjon og historie. Lindeberg er valgt av den enkle grunn; det er et familienavn.   

Siste saker på Lindebergs Almanac  

Tidlig ble Myrto eksponert for kunst. Familien var kunstinteressert, og tidlig ble hun beundrer av arbeidene til en keramikervenn av familien. Myrto er utdannet i Storbritannia, hvor hun bodde i ni år. Den siste tiden har hun kjent en sterk dragning mot japansk samtidskeramikk, som påvirker hennes kunstuttrykk i dag.

Karlstad

11.11.2022

Sandgrund Lars Lerin, Karlstad, Sweden. Photo: Knut Werner Lindeberg Alsén

Helsinki

08.11.2022

Helsinki. Photo: Knut Werner Lindeberg Alsén