Søråsjordet

27.11.2017

Ukas fotografi: Søråsjordet i Ås

Fotografi og tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén

Topografien i Ås er preget av store områder av sletteland. Terrenget og grønnstrukturen til Søråsjordet danner til sammen et duvende, slakt slettelandskap. Himmelen er en stor del av dette åkerlandskapet, som danner et  høyt og luftig tak. Når himmelen forandrer seg forandres stemmningen i landskapet totalt. Himmelen påvirker romfølelsen, opptegningen av horisonten og fargene i åkeren. Det er nettopp denne karakteristiske struktur som er så kjær for mange Ås-beboere, og mange tiltrekkes av.  

Søråsjordets med sitt kulturlandskap mener mange gir en helt spesiell forståelse av historien, kulturen og røttene til stedet Ås.  

Kilde: Kirsti Mørch, Mona Øverby, Kadri Sæthre og Cassandra Mood Hegna; Ås, byen i det uendelige landskap.