Spor & avtrykk i Ås

22.01.2023

Fotodokumentar

Denne utgaven av Lindebergs Almanc er en ikke-lineær fortelling sammensatt av visuelle fragmenter observert i Ås sentrum i august 2022. Hele den fotografiske prosessen fra bildetakningen til redigeringsprosessen er en intuitiv tilnærming til det urbane landskapet.

Fortellingen er en invitt til å lese og tolke Ås sentrum, som er fullt av spor og avtrykk i en uendelig endringsprosess. Noen bevisst skapt; for påvirke politisk eller med et kommersielt øyemed, noen uttrykk for selvrealisering eller hærverk, eller et resultat av dårlig håndverk eller byplanlegging, eller bare tilfeldige eller ulykker.  

Street Photography Documentary