Podcast: Verdens mektigste vannkvinne

26.03.2018

PODCAST: President Diane d'Arras er en tungvekter innen verdens vannmiljø, og leder verdens største nettverk for vannprofesjoner. d'Arras mener Norge kan bidra til overvinne noen av de mest kritiske vannproblemene som menneskeheten har stått overfor. Hun har en appell til den norske statsministeren.

Tekst, podcast (link under) og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Dette er den andre episoden av programserien "Vann vår usynlige ressurs".

Diane d'Arras treffer jeg under et varmere himmelstrøk like før hun tiltrår som president for International Water Association (IWA), verdens største nettverk for vannprofesjoner. Målet er å fremme standarder og beste praksis innen bærekraftig vannforvaltning. d'Arras har vært aktivt medlem IWA i mange år.

- Mitt program som president? Vi må huske at IWA er en frivillig medlemsorganisasjonen, sammensatt av medlemmer drevet av ønsker om å endre verden positivt. Jeg ønsker derfor å bidra til at organisasjonen kan utvikle seg til enda bedre å legge forholdene til rette for medlemmene, slik at de kan arbeide godt sammen i de ulike arbeidsgruppene som er sammensatt av IWA. Det andre er eksternt, hvordan organisasjonen kan synliggjøre de teknologiske mulighetene som må til å løse verdens vannutfordringer overfor ulike politiske miljø. Forsknings- og utviklingsmiljøene må forstå hva sluttbrukerne av vannet har av behov og hva de vil. Her sitter politikerne på nøklene. Derfor må disse miljøene møtes oftere.   

IWA skal fremme standarder og beste praksis innen bærekraftig vannforvaltning. Foreningen har i dag om lag 10.000 individuelle og 500 bedriftsmedlemmer fordelt over 80 land. Organisasjonen ble etablert i 1947.

I programmet gir IWA-presidenten oss et innblikk i de kommende utfordringene verden står overfor innen vannspørsmål. Hun forteller at Norge på ulike måter kan bidra til å løse noen av de mest kritiske vannproblemene som menneskeheten har stått overfor.

Diane d'Arras og jeg står utendørs et konferansesenter i Athen sentrum. Det er pause. Vi deltar begge på en internasjonal vannkonferanse, organisert i IWA. Her forteller at hun er spesielt glad for den økende, internasjonale politiske viljen og oppmerksomheten omkring verden vannspørsmål som har oppstått. Den politiske viljen er til stede.

Under deler av intervjuet - som er på engelsk - skal vi høre at d'Arras har råd til det norske Forskningsrådet, til studenter og den norske statsministeren, Erna Solberg. Forskningsrådet mener hun kan bidra til å dra forskningen inn i riktig retning, spesielt når det gjelder store og megastore byer.

Den norske statsministeren mener hun med norske visjoner på vann, kan påvirke resten av det politiske miljøet, slik at de kan arbeide med fagmiljøet innen vann når det tas beslutninger. d'Arras mener Solberg kan sette vannspørsmål under debatt, de virkelig store utfordringene, som er hvordan vi skal designe morgendagens byer, der vann står helt sentralt for å skape et godt liv for de som bor der.

d'Arras skryter av norsk vannforskning. Norske forskere og industri forteller hun har utviklet teknologi som er tatt i bruk verden over. Dette må fortsette. Vi trenger helter innen alle deler av samfunnslivet, også i vannsektoren. Og her har Norge har alle muligheter til å bli helter, forteller hun.

Hun er den første kvinnelige presidenten i International Water Association. Hun mener kvinner står i en særstilling til å løse verdens vannutfordringer.

På slutten av intervjuet forteller presidenten hvordan IWA arbeider med unge vanningeniører og studenter, som hun mener er svært viktig å holde kontakten med.

d'Arras overtar stillingen i tid med gigantiske utfordringer og endringer innen verdens vannforvaltning, men understreker at IWA har mulighet til å bidra til takle noen av de mest kritiske vannproblemene som menneskeheten står overfor. - Men det haster, sier hun.

d'Arras er altså glad for en politiske viljen som hun ser er til stede.