Christian Radich

26.11.2017

Invitasjonen til å bli med på et vennskapstokt med SS «Christian Radich» kom fra styreleder i venneforeningen til Christian Radich, Kari Vesterby. Hennes entusiasme for denne vakre skuta smittet fort over. Det ble tokt. Etter innmelding i Christian Radich Venners oppdaget jeg at skuta ikke bare byr på herlige opplevelser i sosialt lag, men hun trekker også med seg en rikdom av kunnskap omkring norsk sjøfartshistorie; som skipet står plantet i. Berømt er hun også, også internasjonalt.  

Opprinnelig bygget som skoleskip for opplæring av sjøfolk til den norske handelsflåten. Denne majestetiske tremastet fullriggeren har vært benyttet som skoleskip fra 1937 til 1989. Norges seilende ambassadør er internasjonalt berømt som resultat av verdensutstillinger og deltakelse i flere spillefilmer. I tillegg til å utdanne sjøfolk benyttes Christian Radich av norske myndigheter som seilende norsk ambassadør.

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Skoleskip
Hensikten med skoleskip var å utdanne sjøfolk for transport og handel. Tanken bak skoleskipene var i starten å sette gutter fra fattige hjem i gang med nyttig arbeid i en tidlig alder og å lede dem over i livsstillinger som sjømenn. Rundt århundreskiftet var seilskuter det vanlige fartøyet, og seilskuten fortsatte som skoleskiptype også senere. I tillegg til teoretisk undervisning seiler begge skipene på tokt både langs norskekysten og internasjonalt slik at elevene gjennom praktisk erfaring kan lære hva sjømannsyrket er.

Stiftelsen Christian Radich har utdannet tusenvis av elever til sjømannsyrket i over hundre år. I tillegg har skoleskipet hatt en stor rolle i å bringe oppmerksomhet og positiv omtale om Norge. I 1975 inngikk Christian Radich samarbeid med handelsdepartementet, Norges Eksport råd og Utenriksdepartementet om å fungere som seilende norsk ambassadør. Foreningen Christian Radichs Venner ble stiftet i 1974 for å sørge for bevaringen av Christian Radich som skoleskip. Høsten 1980 startet en stor overhaling av skuta på Framnæs Mekaniske Verksted. Denne opprustningen fortsatte i perioder frem til 1987.

På 1980-tallet begynte Christian Radich også med ulike former for Chartervirksomhet. I 1983 seilte Christian Radich for første gang også med kvinnelige elever. Skuta har fungert som skoleskip fram til 1998 da det tilslutt måtte oppgi skolestatusen. Denne fikk de tilbake i 2005 da de fikk en avtale med forsvaret om utdanning av nye befalselever for Sjøforsvaret. Denne avtalen blir ikke fornyet i 2015 og Christian Radichs status som skoleskip trues på nytt.

Simon Christian Radich
Christian Radich knyttes for evig til rittmesteren, trelasthandleren og den skipsinteresserte Simeon Christian Wilhelm Radich. Radich som var medeier i trelastfirmaet Thurmann & Radich i Oslo, gav en stor donasjon til en fremtidig bygging av et seilende skoleskip.

Simeon Christian Wilhelm Radich var født i Halden i 1822, den gang Fredrikshald, men han bodde mesteparten av livet i det som het Kristiania. Radich døde i 1889, uten arvinger og er gravlagt på Follo gravlund ved slekten Brandts gravsted. Simon Christian var sønn av Johan Wilhelm Radich, oberstløytnant og kammerherre fra Fredrikshald gift med Catharine Jørgensen (Wesseltoft) fra Skien. Simon Christians bestefar Johannes Radich var kammerråd og foged i Tunøe og Mosse fogderi kom opprinnelig fra Morsø på Nordjylland.

Historien forteller at hadde en forkjærlighet for sjøen. Radich hadde som del av trelastfirmaet han eide bygget mindre båter. Sammen med Thoresen & Stolt, Westbye Egeberg & Co bygget Thurmann & Radich slepebåten DS «Gahn» til bruk i interessene de sammen hadde i tømmer- og sagbruksvirksomheten i Glommavassdraget. blant annet DS «Gahn» bygd ved Nylands Mek. Verksted i 1861. Denne finnes i restaurert stand ved Fløtingsanlegget på Fetsund.

I 1884 besluttet Simeon Christian Wilhelm Radich å donere kr. 90 000.- til bygging av et nytt, seilende skoleskip. Men byggingen lot vente på seg, og kom ikke i stand før lenge etter hans død. Donasjonen derimot gav rente av kapitalen, noe hans kone kunne nyte godt av så lenge hun levde. Fondet var gitt med kun en betingelse; at skipet skulle bære donatorens navn; Christian Radich. Som sagt så gjort.

Stiftelsen Christian Radich
18. august 1877 ble komiteen for skoleskip dannet; "Commite for indkjøb af Skib til Skoleskib for Gutter bestemte til Sømænd», som ble starten på Stiftelsen Christian Radich. I 1925 skiftet stiftelsen navnet til Oslo skoleskip. På 50-tallet skiftet institusjonen navn «Østlandets skoleskip». I dag altså Stiftelsen Christian Radich som som har som formål å bevare seilskuta for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift.

Den første komiteen gikk i 1877 til innkjøp av skipet «Lady Grey» for å opprette det første norske skoleskipet. Skipet ble omdøpt til «Christiania». Arbeidet med skipet gikk sakte og elever ble ikke tatt opp før våren 1881. Skipet «Statsraad Erichsen» ble kjøpt i 1901 og overtok som skoleskip etter Christiania.

I 1916 ble skipet Transatlantic kjøpt inn, med den hensikt å omdøpes til Christian Radich etter den største bidragsyteren. Skipet ble derimot solgt i 1917 med stor profitt, noe som realiserte muligheten til å bygge et nytt skoleskip i 1936. Etter byggingen avløste Christian Radich i 1937 Statsraad Erichsen.

Bygging av skuta
Framnæs Mekaniske Værksted i Sandefjord fikk i oppdrag å bygge skoleskipet. Verftet var lenge byens hjørnesteinsbedrift som drev stort med bygging og reparasjoner til hvalflåten, senere oljeplattformer og annet mekanisk utstyr til norsk offshore virksomhet - før det ble lagt ned i 1987. Det var også dette verftet som bygget den tremastet skonnertbarken «Endurance» (1912) - opprinnelig Polaris - som ble ekspedisjonsskipet til Ernest Shackleton under hans transantarktiske ekspedisjon i 1914, og som ble knust av pakkis i Weddellhavet i Antarktis.

Stiftelsen Oslo Skoleskip ga tegneoppdraget til marineoffiser, skipskonstruktør, stortingsrepresentant Christian Blom i 1935, som også var direktør ved Marinens Hovedverft. Blom var for øvrig Norges første ekspert på ubåter, utdannet i paris 1896-1898 etter avsluttet sjøkrigsskole. Under annen verdenskrig var verftsdirektøren stasjonert i Lunenburg i Canada, hvor han ledet ombyggingen av norske hvalbåter til minesveipere. Blom var samtidig rådgiver for den kanadiske regjeringen i krigsspørsmål.

Skuta ble sjøsatt fredag 5. februar 1937 og prøveturen var lagt til torsdag den 17. juni 1937, som regnes som skipets fødselsdag.

Verdensutstillingen i New York
I 1939 deltok «Christian Radich» på verdensutstillingen i New York, noe som gjorde henne verdenskjent. Toktet fikk svært mye oppmerksomhet og pressedekning. Etter restaureringen i 1947 og nye tokt ble skuta benyttet i spillefilmen «Vi seiler» som gikk på norske kinoer i 1948-49. I 1955 deltok Christian Radich på sitt første «Tall Ships' Races», som hun vant. Fra desember 1956 deltok Christian Radich på et seks måneders filmtokt til Amerika. Resultatet ble den berømte den amerikanske storfilmen «Windjammer» fra 1958, med nordmenn i sentrale roller, blant dem Harald Tusberg og nylig avdøde Lasse Kolstad.

Under verdensutstillingen i 1964 samledes samtlige gjenværende skoleskip i New York under mottoet Operation Sail. Toktet endte i en rundtur i USA som fikk mye oppmerksomhet og pressedekning. I 1975 deltok Christian Radich på emigrantjubileet og året etter på USAs 200-års jubileum. Fra 1971 til 1980 var Christian Radich en sentral rolle i BBC-serien «The Onedin Line».

Under krigen ble skuta brukt som losjiskip av de tyske okkupantene, før den ble tauet til Flensburg i Tyskland, der den ble bombet og sank. Etter krigen ble den hevet og slept til Norge. Her ble den restaurert i 1947.

Først i 1983 slapp jentene til som mannskap, og fram til 1998 seilte Radich med elever om bord. Fra 2005 gjenopptok «Christian Radich» sin skoleskipsstatus. Nå blant annet som arena for utdanning av nye befalselever for Sjøforsvaret. Men den stolte skuta slipper også til sivile medseilere på utvalgte tokt.

Tekniske fakta
Christian Radich er 73 m lang skip, inkludert baugspyd bygget i klinket stål. Det er 9, 7 meter bredt med en mastehøyde på 37, 7 meter. Seilføring er på 27 seil, et seilareal på 1 360 m², som gir en toppfart på 14 knop. Tauverket ombord er på 9000 løpemeter. Den faste besetningen er på omlag 18 personer, men skipet kan i tillegg ta 88 kadetter, eller medseilere. Christian Radichs hjemmehavn er Oslo. Nær 17000 norske menn og kvinner har fått sin maritime utdannelse om bord

Fakta

 • Driftes av Stiftelsen skoleskipet Christian Radich
 • skoleskip for handelflåten fra 1937
 • Sjøsatt 5. februar 1937.
 • Stormasta er 37,7 meter over dekk.
 • 27 seil på til sammen 1350 kvadratmeter
 • 9000 meter tauverk om bord.
 • «Christian Radich» ble brukt som skoleskip fra 1937 til 1989.
 • Internasjonalt berømt da hun hadde «hovedrollen» i spillefilmen «Windjammer» fra 1957. Var også med i TV-serien «Onedinlinjen» fra 1970-tallet.
 • Tatt til Tyskland som krigsbytte i 1944. Sto på verft i Flensburg under et bombeangrep i 1945, fikk store skader, og sank.
 • I 1945 slept tilbake til Norge og restaurert
 • 1947 var hun igjen klar som skoleskip.
 • Jenter fikk adgang til skipet i 1983.
 • I mange år var utdanningen om bord et tre måneders kurs. Skuta har også fungert som grunnkurs i sjøfarts- og kokkefag. Etter Reform 94 var det aspirantkurs til Maritim Høyskole samt VK1 Kokkefag.
 • I dag brukes hun til representasjonsoppgaver, private fjordturer samt tokt med betalende medseilere.
 • Kronprins Haakon er beskytter for seilskipet
 • Stiftelsen skoleskipet Christian Radich PB 666 Sentrum, 0106 Oslo. Telefon 22 47 82 70 Internett: www.christian-radich.no
 • Fra siste del av 1990-tallet opphørte denne tradisjonelle skoleskipsordningen da Christian Radich fulgte de to andre over i chartervirksomhet.