Myrto Papadopoulou

18.11.2022

Et kunstnerportrett : 

Tidlig ble Myrto eksponert for kunst. Familien var kunstinteressert, og tidlig ble hun beundrer av arbeidene til en keramikervenn av familien. Myrto er utdannet i Storbritannia, hvor hun bodde i ni år. Den siste tiden har hun kjent en sterk dragning mot japansk samtidskeramikk, som påvirker hennes kunstuttrykk i dag.