Myrto Papadopoulou

18.11.2022

Et kunstnerportrett : 

Tidlig ble Myrto eksponert for kunst. Familien var kunstinteressert, og tidlig ble hun beundrer av arbeidene til en keramikervenn av familien. Myrto er utdannet i Storbritannia, hvor hun bodde i ni år. Den siste tiden har hun kjent en sterk dragning mot japansk samtidskeramikk, som påvirker hennes kunstuttrykk i dag.

Myrto forteller at alle som vokser opp i Hellas blir ikke bare presentert gresk, antikk kunst på skolen, men også av omgivelsene: Gresk kunst finnes overalt i byrommet, fra antikk til grafitti.

At hun i ung alder følte kunst spilte selvsagt rolle i hennes yrkesvalg. Tross familiære, velmenende advarsler, var drømmen kunstner.
Keramiker skulle hun bli.
Åkkesom.
Og kunstner ble hun.