Podcast: Gründerens første bud er å forstå markedet

29.04.2018

PODCAST: Det første som skjer når gründere kommer til daglig leder Simen Hesleskaug i Inkubator Ås er at han stiller mange spørsmål. Noe av det viktigste de må svare for, er om de kjenner markedet de skal inn i. Markedet må de lære og forstå, forteller Hesleskaug som sammen med kolleger bistår prosjekter, studenter og oppstartsbedrifter når de skal realisere gode ideer. 

Hesleskaug forteller videre at inkubatormiljøet som har etablert seg i Ås vil gi gode, positive ringvirkninger tilbake til lokalsamfunnet i kommunen og regionen. Det er noe lokale myndigheter bør merke seg, sier han. (Link til podcast finner du nederst på denne siden)

Tekst, fotografi og podcast: Knut Werner Lindeberg Alsén

Simen Hesleskaug er først ute i programserien "Innovasjon i Ås", der vi samtaler med og om gründere, gode ideer og nyskapingsbedrifter basert om samarbeidet mellom studenter og forskere ved kunnskapsinstitusjonene på Campus Ås og næringslivet. Inkubator Ås er del av Innovasjonssenter Campus Ås og Kjeller Innovasjon. Selskapet Hesleskaug leder, tilbyr hjelp til gründere som har en eller annen tilknytning til undervisnings- og forskningsmiljøet på Campus. 

Simen Hesleskaug er utdannet sivilingeniør innen softwareutvikling i Manchester, og har deltatt i utviklingen av flere innovative industriprosjekter i Norge. 

Hesleskaug og jeg avtalte å treffes i Innovasjonshuset i Ås, som ligger midt i sentrum til universitetsbygda Ås, et bygg der det i dag er samlet om lag 10 ulike bedrifter tillegg til redaksjonen til Lindebergs Almanac. 

I denne første episoden forteller Hesleskaug om egen bakgrunn, hvordan Inkubator Ås arbeider og hvilken støtte de kan tilby oppstartsbedrifter.

Hesleskaug har også en viktig appell til lokale politikere. 

Fakta om Inkubator Ås

Selskapet tilbyr følgende tjenester til utvalgte prosjekter og oppstartsbedrifter:

Forretningsrelatert rådgivning
- Bistand til forretningsmodellering
- Forhandlinger
- Strategi

Nettverksbaserte tjenester
- Tilgang til nettverk av erfarne ledere og spesialister

Administrative tjenester
- Lokaler og infrastruktur
- Økonomi: lønn og regnskap
- Juridiske tjenester

Finansielle tjenester
- Tilgang til nettverk av investorer, rådgivere og offentlig virkemiddelapparat

Management av fond
- Inkubator Ås har ansvaret for daglig ledelse av Østfold Follo Nyskapingsfond (ØFN) 

Det er en palett med råd vi gir, det er ikke sort hvitt

En av de enkle områdene å peke på er landbruksrobotikk og presisjonslandbruk, det vil komme