Stavanger konserthus

27.11.2017

Stavanger konserthus er egentlig to bygninger. Disse er helt uavhengig av hverandre slik at ikke lyd skal smitte over på hverandre, når det avholdes konserter i henholdsvis orkestersalen som har fått navnet Fartein Valen og flerbrukssalen Zetlitz, oppkalt etter Jens Zetlitz. 

I tillegg til de to salene har huset et foajeområder ut mot sjøsiden og et stort utendørsamfi. Det opprinnelige konserthuset i Bjergstedparken ble åpnet i 1982. det nye bygget som er tegnet av arkitektfirmaet Medplan, ble åpnet i september 2012.

Fotografi: Knut Werner Lindeberg Alsén