Podcast: Vann vår usynlige ressurs

25.03.2018

PODCAST: Vi inviterte Arve Heistad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) til å gi oss en liten oversikt over de viktigste driverne bak utviklingen av vannsektoren i Norge akkurat nå. Heistad forteller at vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det er noe vi glemmer. 

- Et av de grunnleggende kravene hos befolkningen er trygg drikkevannsforsyning, slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, sier forskeren.

Link til podcasten er nederst på siden

Tekst, fotografi og podcast: Knut Werner Lindeberg Alsén 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Dette er første del av podcast-serien "Vann vår usynlige ressurs". Først ute i serien er Heistad.

Heistad er førsteamanuensis og faglig leder for forskergruppen for Vann- og Miljøteknikk ved universitetet. Heistad er ekspert på desentraliserte systemer for vannrensning og vann knyttet til helse, og har i flere tiår arbeidet med utvikling av vannrenseteknologi. I podcasten peker han altså på de viktigste driverne bak den fremtidige utviklingen av vannsektoren.

- Å arbeide med vann krever tverrfaglig tilnærming siden vannet berører så mange sektorer i sitt evige kretsløp. Forvaltningen av vannressursene påvirker direkte og indirekte vår helse og sikkerhet, muligheten til å produsere mat og vårt fremtidige klima. Vannsektoren er dermed en sentral aktør i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling, og denne bevisstheten vil prege vannbransjen i økende grad i fremtiden, forteller Heistad. 

Norge har rimelig god kontroll

Heistad forteller at generelt har Norge mye vann og lange tradisjoner med utnyttelse av vannressursene, og at vi har en godt utviklet vannforvaltning, sammenliknet med store deler av verden. Dette gjelder også drikkevannsforsyning og håndtering av avløpsvann, hvor store deler av verden fortsatt mangler tilgang på rent drikkevann og gode sanitære løsninger.

Heistad forteller at historisk har vi i Norge har vi hatt et godt system for utbyggingen av vanninfrastrukturen, hvor om lag 85 prosent av befolkning er tilknyttet det offentlige vann- og avløpssystemet. Han sier at her til lands har vi en vannsektor som består av svært dedikerte folk, hvor yrkesstoltheten hersker og som vil være en viktig ressurs for fremtiden. Men med de utfordringene vi står overfor må vi bli enda flinkere for å opprettholde en god standard på disse viktige, men usynlige tjenestene. 

- Da man oppdaget at denne bransjen er en storforbruker av energi, havnet sektoren for alvor i søkelyset, og det er nå et "krav" om at også vannbransjen tar sin del av klimarelaterte utslippskutt. Dette er nå en av de viktige driverne i utviklingen av vannsektoren,  

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Heistad forteller at kommunenes egen interesse- og kompetanseorganisjasjon, Norsk Vann, har satt seg som mål at denne bransjen også skal bli energinøytral, en organisasjonen som eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk.

I følge Heistad er 18 prosent av energiforbruket til staten California knyttet til vannsektoren. Norsk Vann har dokumentert at 11 prosent av det kommunale energiforbruket i Norge er knyttet til vann- og avløpstjenestene. I 2014 kjøpte norske kommuner energi for over 4 milliarder kroner. I følge interesseorganisasjon har energiforbruk i sektoren økt med 30 prosent i perioden 2001 til 2014, mens kostnadene er nær fordoblet i samme periode. Hvor mye energi kommunene bruker på vann- og avløpstjenestene varierer fra 50 til 1000 kWh/person/år.

- Energi er en av de nyeste, store driverne som preger vår bransje i hele verden og som har ført til at vi må tenke nytt i vannsektoren, både innen vann og avløp, sier Heistad.