Gammelordfører i kamp mot atomvåpen

06.08.2020
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Tidligere ordfører Thore Vestby i Frogn kommune vil samle alle verdens ordførere i kampen mot atomvåpen. - Bruk av kjernefysiske våpen vil ødelegge livsgrunnlaget til lokalbefolkningen i generasjoner, derfor må ordførerne bruke den makten de har, sier Vestby som er visepresident i Mayors for Peace. 

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

(Intervjuet med Thore Vestby ble gjort 4. desember 2015)

Førjulstiden bruker Thore Vestby blant annet til å minne oss om at varig fred består best uten atomvåpen. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Det som var igjen av Hiroshima etter bomben. (Kilde: Den amerikanske marinen) (Wikipedia) 

Link til dagens webinar fra Mayors for Peace nederst i teksten (Peace Education Webinar "No more Hiroshima! No more Nagasaki!" Future Leaders of Peace Activism)

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Jeg møter Thore Ottar Vestby på hjemmebane. Huset har et fabelaktig utsyn over Drøbaksundet og til Oscarsborg. Tankene flyr lett tilbake til dramatikken natt til 9. pril i nittenførti, med senkningen av Blücher og alle etterfølgende krigshandlinger, og fem år med trist okkupasjon og flagg og fred. Budskapet om krig og fred vil for alltid tilhøre Drøbak. Minnesmerkene ligger i umiddelbar nærhet til huset til gammelordføreren. Utsikten tar pusten fra enhver. Temaet vi snakker om er kompleks og høyaktuelt, og det hører julen til. Fred og fravær av krig.   

- Jeg har lenge lyst til å utvide oppgavene for Mayors for Peace (Ordførere for fred), et verv jeg har fått på vegne av Frogn kommune, forteller han. 

Vestby var ordfører i Frogn kommune fra 2003 til 2015. Det store praktiske engasjementet med fredsarbeid knytter seg til året etter at Berlin-muren falt i 1989, da en gruppe i Frogn gav et årlige juletre til vennskapsbyen Berlin, som symbol på fred og solidaritet. Tradisjonen ble etter hvert utvidet til Japan og plassen utenfor Osaka City Hall. Den utløsende faktor for deltakelse i nettverket Mayors for Peace.

- Møtet med Hiroshima Peace Memorial Museum var sterkt og fikk meg til å tenke. Jeg brukte muligheten og fikk Frogn og Drøbak inn som medlemsby i Major for Peace, for på denne måten å formidle fredsbudskapet og konsekvensene fra Japan til innbyggerne i Frogn, sier Vestby.

- Man kan selvsagt spørre hva lille Drøbak kan gjøre i formidlingen av budskapet til Major for Peace. Jeg mener fred er grunnleggende budskap som alle innbyggere vil ha, uansett størrelse kommune eller by, sier han. 

Gammelordføreren er sterkt engasjert. Målsettingen til det verdensomspennende nettverket på 7000 byer, derav 100 norske kommuner, handler om at innbyggere ønsker fred. Selv om statslederne går til krig en gang i blant, går dette alltid ut over innbyggerne mener han. En ordfører er ansvarlig for folkets sikkerhet; at det utarbeides beredskapsplaner; at innbyggerne er beskyttet.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

- Ordførere er satt til å gjøre det best for sine innbyggere. Derfor er atomvåpen en stor trussel mot de grunnleggende oppgavene til en ordfører. Derfor må atomvåpen fjernes helt, sier Vestby

Arbeidet i nettverket Mayors for Peace har satt dype spor hos han, og han har møtt mange og engasjementet i nettverket er økende. Nå vil den avgåtte ordføreren bruke mer av sin tid til fredsarbeid. I dag er Vestby visepresident i organisasjonen og har vært aktiv siden 2009, og visepresident siden 2013. Han er invitert til invitert rudt omkring i verden inkludert Iran og Irak, til konferanser og seminar om fred, nedrustning, vold og ekstremisme. Nå vil han at flere norske byer blir medlemmer. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Arbeidet i nettverket Mayors for Peace har satt dype spor hos han, og han har møtt mange og engasjementet i nettverket er økende. Nå vil den avgåtte ordføreren bruke mer av sin tid til fredsarbeid. I dag er Vestby visepresident i organisasjonen og har vært aktiv siden 2009, og visepresident siden 2013. Han er invitert til invitert rudt omkring i verden inkludert Iran og Irak, til konferanser og seminar om fred, nedrustning, vold og ekstremisme. Nå vil han at flere norske byer blir medlemmer.

- Konsekvensen ved bruken av slike våpnene er enorme og så ufattelige at det vil berøre befolkningen over mange generasjoner. Ennå i dag har vi pågående tiltak med nedfôring i de norske fjellene etter nedfallet av radioaktivt avfall fra Tsjernobyl-ulykken, sier han. 

Vestby snakker seg varm om konsekvensene fra Hiroshima og Nagasaki, fra områdene ved prøvesprengningene fra 50- og 60-tallet, Marshalløyene og atomulykkene. Utenfor Russlands grenser rammet Tsjernobyl-ulykken Norge hardest, særlig i fjellområdene i Midt-Norge. 

Regnvannet med de radioaktive isotopene fra ulykken la seg på overflaten til planter, lav og vann og førte til høye nivåer i naturen. Det ble målt høye nivåer i sopp, ferskvannsfisk, reinsdyr og i kjøtt og melk fra utmarksbeitende dyr. 

Det radioaktive stoffet cesium-137 har lang nedbrytningstid og dette stoffet vil være tilstede i betydelige mengder i flere tiår framover. I 1986 ble det innført kontroll av radioaktivitetsnivåene i tamrein, småfe og storfe før slakting. Dette pågår fortsatt. Det er anslått at denne ulykken har kostet Norge om lag 650 millioner kroner inntil 2009.

Atom-romantikken

Vestby mener mange ikke har forstått hvilke altomfattende skader bruken av atomvåpen bringer med seg, og hva dette påfører av sivile tap og skader på kort og lang sikt. Han blir helt målløs når rådgivere og politikere i etterdønningene av Paris-terroren sysler med tanken om å ta i bruk atomvåpen, slik som direktør og grunnlegger av det franske instituttet for analyse (IFAS) Francois Gere gjorde. 

Med mandat av den franske regjering skal Gere analysere landets muligheter til motangrep. Han ser ikke bort et atomangrep mot terrorgrupper i Midtøsten. 

En av de mest kontroversielle politiske sakene i Storbritannia er fornyelsen av det britiske atomvåpenprogrammet Trident. Politikerne mener det er viktig å ha atomvåpen på grunn av avskrekkingseffekten og at dette har sørget for verdensfreden i et halv århundre. 

- Jeg blir helt stum! De som kommer med slik trusler har ikke forstått, verken de umiddelbare effektene eller de langsiktige konsekvensene med bruken av disse, gjentar Vestby.

- Hvis dette er riktig, er det hva jeg eksempelvis kaller en for «atom-romantikk,» sier han og fortsetter: - En ting er temperaturøkning på 20.000 grader på 1/10-dels sekund, en dette ekstreme våpen skaper omfattende negative ettervirkninger som berører planeten i mange generasjoner framover. Konsekvensene av en slik bombe er det ingen ordførere som ønsker seg for sine innbyggere. Derfor må de organisere seg på vegne av sivilbefolkningen, forteller Vestby. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Den tidligere lederen av Frogn Høyre har også lite til overs når Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise (noen dager før dette intervjuet i 2015) i kjølvannet av terrorangrepet i Paris skriver i Aftenposten at man må bekjempe terrorister med ved å gå på café, men man bekjemper dem med våpen

- Det er dette jeg kaller en atom-romantikk Jeg får håpe Riise ikke hadde tenkt seg godt om før han skrev dette. Han kan umulig vite hva han snakker om, sier han. 

Vestby tar avstand fra den franske atomtrusselen

- Man snakker mye om at atomvåpen som avskrekking. Men faren er at dette kommer utenfor kontroll, enten ved ulykker eller ved bevisste handlinger utenfor politisk ledelse. Man kan rett og slett ikke bruke atomvåpen. Derfor er slike våpen rett og slett ubrukelige, sier Vestby.

- Hvis noen med viten og vilje lanserer bruken av atomvåpen som et alternativ i kampen mot terrorgrupper i Midtøsten, forteller det meg at dette allerede er i ferd med å komme ute av kontroll. Dette er en krigshandling som ikke reduserer radikalisering som er det den viktigste måten å komme denne terroren til livs på. Man er allerede delt i synet på bruk av konvensjonelle bomber. Jeg er redd heller ikke denne bombingen biter på de det gjelder. Med kjernefysikk ødelegger man hele livsgrunnlaget for en hel region, dessuten vil dette påvirke både radikaliseringen selvfølgelig muligheten for en global utslettende atomkrig - i tråd med hva som er terrorgruppenes egne strategier, sier han. 

Vestby tar avstand fra en slik retorikk som Frankrike kommer med.

- Man snakker om at i en begrenset atomkrig vil bidra til at 2 milliarder mennesker sulter etter atomskyene og mangel av sol. Det vil bli flere år med kun kuldegrader og avlingene uteblir. Dette strider mot alle humanitære avtaler og internasjonale lover og spilleregner som vi omgir oss med, sier han.

Vestby mener man ikke kan svare kampen mot terror med atomvåpen, eller krig for den del. Hvordan kan man bombe en idé, spør han?

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Bildet viser mønsteret som har brent seg inn i huden til en av de overlevende etter atombomben som ble sluppet over Hiroshima 6. august 1945. Mønsteret viser tilsvarer de mørke delene av en kimono (Foto: Wikipedia) 

Radikalisering skjer i nabolaget, og krigshandlinger avler vold heller enn å dempe. Man bruker bare ikke kjernefysiske våpen selv mot banditter. De radikale gruppene i Midtøsten lever etter hevnaksjoner og går systematisk etter vestens grunnleggende idé som er demokratiet. Dette er terroristenes største trussel. Det er tanken om demokratiet som er mest avvikende fra deres ideologi. De går etter systemet og helheten. Enkeltpersoner har ingen betydning. Derfor må de tas på en annen måte, sier Vestby.

Vestby fremhever "Kvartetten for nasjonal dialog" fra Tunis, som får Nobels fredsprisen om noen dager og bidro til oppbyggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia i kjølvannet av "Jasminrevolusjonen i 2011", med demokratiseringsprosesser og et konstitusjonelt styresett med grunnlovsfestede rettigheter for hele befolkningen, uavhengig av kjønn, politisk overbevisning og religiøs tro. 

- Det er slik det må gjøres. Vårt samfunn bygger på tillit og at vi kan etterleve våre felles lover. Det er derfor de udemokratiske terrorgruppene går etter slike samfunn, sier han. 

Bærekraftig atomnedrustning

- Verden hadde 80.000 atombomber før nedrustningsavtalene kom på plass. Men selv med de 16.000 vi har tilbake, kan vi utslette kloden. Ingen er tjent med atomkrig, bortsett fra de som lager atomvåpen, forteller han.

- Atomvåpenindustrien er business, med hundretusener av arbeidsplasser. Derfor kan man selvsagt ikke stoppe denne industrien over natta, men gi den anledning til omstilling. Slik man diskuterer i England, som del av debatten om fornyelsen atomvåpenprogrammet Trident. Denne omstillingen kan bli bærekraftig og forenes med alle FNs 17 bærekraftsmål dersom man benytter slike anledninger til å styre midlene over til prosjekter innbyggerne er bedre tjent med. Med andre ord en bærekraftig nedrustning. Og den må begynne nå. Og verdens ordførere sitter på mye makt, sier Vestby. 

Atomprøvesprengning på Bikini-atollen, 1946 av US Government (senere fargelagt).

Pasifist?

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Under samtalen spør gammelordføreren seg selv flere ganger om han har blitt pasifist. 

Har han det? 

Vestby er i alle fall atompasifist. 

I 2015 ble det ingen juletretenning på han, verken i Berlin eller Osaka. Men håpet om en atomfri fred lever videre.  

Dette intervjuet ble gjort 4. desember 2015. 


6. august 2020: 

Etter at Odd Haktor Slåke overtok som ordfører i Frogn kommune etter Thore Vestby, ble Slåke ́en av flere visepresidenter i organisasjon. Slåke utnevnte Vestby til å representere seg i organisasjonen. I dag jobber Vestby sammen med ordføreren for å finne ut hvordan de kan ta det videre uten han. 

- I dag 6. august 2020 er det 75 år siden en atombombe ble sluppet over Hiroshima. Den hadde 15 ganger større sprengkraft enn smellet i Beirut i går. Den største noensinne - Novaja Semlja 1961 (Tsar Bomba) - var 3000 ganger større enn den igjen. Noen som fortsatt syns noen land/ledere bør true med slik ting, skriver Thore Vestby i en kommentar til intervjuet fra 2015.

Thore Vestby er også engasjert i  Bike for Peace sammen men Tore Nærland. Nærland har siden 1978 organisert Bike for Peace i mer enn 115 land.

(Les mer om Mayors for Peace under bildene) 

Non-Violence, også kjent som The Knotted Gun, utenfor FNs hovedkvarter i New York City er en bronseskulptur av den svenske kunstneren Carl Fredrik Reuterswärd fra en overdimensjonert Colt Python .357 Magnum-revolver. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén


Mayors for Peace

Frogn er den eneste norske kommunen som er medlem i organisasjonen.  

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Mr Yasuyoshi Komizo, Secretary General of Mayors for Peace Secretariat, Hiroshima (left) and Lassina Zerbo, Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (2017)

Atomvåpen

Atomvåpen er den kraftigste våpentypen i verden. Det er ni land som har atomvåpen i dag. Atomnedrustning er en viktig del av FNs arbeid for internasjonal fred og sikkerhet.

Følgende ni land har i dag atomvåpen: USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Israel, Pakistan og Nord-Korea. Sør-Afrika hadde tidligere atomvåpen, men har oppgitt disse fullstendig i ettertid. USA og Russland innehar den store majoriteten av atomvåpen i dag.

  • USA og Russland har rundt 15 ganger så mange atomvåpen som alle de andre landene til sammen.

Bakteppet for opprettelsen av organisasjon er atombombene som i august 1945 ble sluppet over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Bombene ødela de to byene fullstendig og tok flere hundre tusen liv. Mer enn 70 år etter krigen, lider tusenvis av innbyggere av ettervirkninger, både fysiske, i form av stråling, og psykiske. For å hindre at tragedien gjentar seg, har byene Hiroshima og Nagasaki hele tiden arbeidet for å fortelle verden om de grusomme effektene av bruk av kjernefysisk våpen og har ustanselig oppfordret til avskaffelse av disse våpnene.

Mayors for Peace ble stiftet i 1982 av Hiroshimas daværende ordfører Takeshi Araki. Organisasjonen arbeider for å avskaffe kjernefysiske våpen og å fremme verdensfreden ved å arbeide for avskaffelse av sult og fattigdom, hjelpe flyktninger med å flykte fra lokale konflikter, støtte menneskerettigheter, beskyttelse av miljøet og å løse andre problemer som truer fredelig global sameksistens. Siden 1991 har organisasjonen fungert hatt status som rådgivende organisasjon overfor FNs økonomiske og sosiale råd.

Egenpresentasjon av Mayors for Peace 

Webinar 4. august 2020: 

Peace Education Webinar "No more Hiroshima! No more Nagasaki!" Future Leaders of Peace Activism