Podcast: I fremtiden drikker vi avløpsvann

20.04.2018

PODCAST (lenke under): Den verdensberømte professoren George Tchobanoglous er opptatt av fremtiden. Han mener vi i langt større grad må tenke desentralt med vann- og avløpssystemene rundt omkring i kommuner og byer, for på denne måten bedre kunne utnytte og gjenbruke alle ressursene som i dag finnes i avløpsvann, men som ikke utnyttes. Han forteller at i avløpsvann må renses også til å bli drikkevann. 

Tekst, fotografi og podcast: Knut Werner Lindeberg Alsén

Dette er den tredje episode av programserien "Vann vår usynlige ressurs". I dag møter du den verdensberømte vannprofessoren George Tchobanoglous, som er en prisbelønnet vannforsker, forfatter og ikke minst pedagog. Tchobanoglous har helt siden 70-tallet inspirert og påvirket vannforskere og vanningeniører over hele verden, også norske. Linken til podcasten er nederst på siden. 

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

I løpet av programmet skal vi høre at professor Tchobanoglous har viktige budskap til de som har ansvar for vannforvaltning i norske byer, til norske myndigheter, til norsk industri og norske universiteter som underviser og forsker på vann og avløp.

Den verdensberømte professoren George Tchobanoglous er opptatt av fremtiden. Han mener vi i langt større grad må tenke desentralt med vann- og avløpssystemene rundt om i kommunener og byer, for på denne måten bedre kunne utnytte og gjenbruke alle ressursene som i dag finnes i avløpsvann, men som ikke utnyttes. Han forteller at i avløpsvann må renses også til å bli drikkevann.

Tchobanoglous forteller at han vet at drikkevann vil bli mye dyrere i fremtiden, ikke minst på grunn av energikostnadene som er knyttet til vannrensing og distribusjon. Eksemplene henter han ofte fra California, der han har eksperimentert og forsket siden han selv var student. 

Men professoren understreker at dette gjenbruk av avfallsressurser ikke kan gjelde alle de små kommunene, siden de verken har ressurser som trengs for å få dette til på en effektiv måte, verken økonomisk eller når det gjelder tilførsel av vannmengder.  

Denne forskningen påvirket en hel forskerverden, også i Norge har han inspirert forskere og lærere.  

Tchobanoglous sin visjon for de neste 10 årene er å se på ulike deler av infrastrukturen i sammenheng. Vanninfrastrukturen kan ikke isoleres i siloer, som ha sier. Den må sees i sammenheng med annen infrastruktur, spesielt i byene. I fremtiden mener menneskeheten må rense avløpsvann tilbake til drikkevannskvalitet, at vi rett og slett drikke våre egen urin, sier han. Teknologien har vi hatt side 70-tallet, og Tchobanoglous har vært med å utvikle og teste den.

George Tchobanoglous ble født 24. mai 1935 i USA av greske innvandrerforeldre. Han studerte til sivilingeniør ved University of California, Berkeley. Doktorgraden innen miljøteknikk to han ved Stanford University, under veiledning av pioneren innen miljøteknikk, Rolf Eliassen.

Tchobanoglous ble raskt del av fakultetet ved University of California, Davis, - der han siden 1970 utviklet en stor nasjonal og internasjonal karriere, med undervisning og forskning innen vann- og avløpsvannbehandling og avfallshåndtering, som har vært hans hovedinteresser innen forskningen hele tiden. I dag er Tchobanoglous professor emeritus ved universitetets institutt for miljøteknologi.

På 2000-tallet rettet Tchobanoglous oppmerksomheten på desentralisert avløpsvannbehandling, 

På 1970-tallet studerte han bruken av konstruerte våtmarker for avløpsvannbehandling, der han blant annet benyttet akvakultur i byen San Diego, et anlegg som har vært i drift i mer enn 20 år. Denne forskningen påvirket en hel forskerverden, også her i Norge har man tatt hans ideer i bruk. Tchobanoglous sin banebrytende forskning innen bruk av filtreringsteknologier for avløpsvannbehandling har ført til at staten California har benytte dette siden tidlig på 1970-tallet.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

På 2000-tallet rettet Tchobanoglous oppmerksomheten på desentralisert avløpsvannbehandling, og har ved en rekke anledninger oppfordret myndigheter til å benytte effektive vann- og avløpssysystemer som kan samle, behandle og gjenbruke avløpsvann på steder der det ikke er praktisk å benytte store sentraliserte avløpsvannbehandling.

Tchobanoglous har skrevet over 560 publikasjoner, inkludert 23 lærebøker og åtte referanse bøker innen ingeniørvitenskap. Hans lærebøker er i bruk i mer enn 225 amerikanske utdanningsinstitusjoner, og ved universiteter over hele verden. Norske vanningeniører møter faglitteratur han har skrevet. Tchobanoglous har gitt og gir forelesninger over hele verden, og i mange 10-år vært nasjonal og internasjonal rådgiver for myndigheter og private selskaper. Tchobanoglous har mottatt en rekke priser for sitt arbeid.

Jeg traff George Tchobanoglous første gang på en vannkonferanse i Stockholm for vel 10 år tilbake, under en festmiddag. Når vi treffes for andre gang er på en internasjonal vannkonferanse i Athen, i regi av organisasjonen International Water Association, som er verdens største nettverk for vannfaglige profesjoner, forkortet IWA.

Klikk her, og hør hele intervjuet med professor George Tchobanoglous som podcast

Programmet er produsert og tilrettelagt som podcast av journalist Knut Werner Lindeberg Alsén